สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้ เปิดทำการเฉพาะวันพุธ และ พฤหัสบดี เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 9.30 น. – 11.30 น. และ 13.30 น. – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่ได้รับการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อ รับยา กายภาพบำบัด ทันตกรรม เท่านั้น อ่านต่อ →

ทางสถานพยาบาล มก. ไม่มีชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

Status

ทางสถานพยาบาล มก. ไม่มีชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารสถานพยาบาลได้ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

Status

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ และผ่านกระบวนการคัดกรองตามที่กำหนด ณ จุดคัดกรอง บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารได้ (ทางสถานพยาบาลไม่มีบริการหน้ากากอนามัย โปรดเตรียมมาด้วยตนเอง) และขอความร่วมมืองดเข้าอาคาร หากยังไม่ถึงเวลานัดหมาย หรือผู้ป่วยเต็มจำนวนในอาคาร เพื่อมิให้เกิดการแออัดของผู้รับบริการ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

Due to the situation of Coronavirus outbreak (COVID-19) and infection control policy, All patrons must wear face mask, thermoscan, investigated at the screening area located in the main corridor of Infirmary Building 1, and strictly follow the instructions before entering to any infirmary buildings. Thank you for your cooperation.

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Aside

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-11.30 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-15.30 น.
(เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจ 13.00 น. บุคลากร มก. และบุคคลภายนอก เริ่มตรวจ 13.30 น.)
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-11.30 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

อังคาร

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

พุธ

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
พญ.เจิมใจ 👀
พล.อ.ต.นพ.ธราธร 💗
(อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️
*นพ.วิทยา 👂👃🗣
นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
นพ.เอกพงษ์ 💪
(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-11.30 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.00 น.

แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง
– นพ.พิชัย (อายุรกรรม) 👨‍⚕️
– นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช) 👨‍⚕️
– พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช) 👩‍⚕️
– นพ.วิทยา (หู คอ จมูก) 👂👃🗣
– พญ.เจิมใจ (จักษุ) 👀

ตารางทันตแพทย์ออกตรวจ

Aside

งานทันตกรรม สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการตามหลักเกณฑ์การคัดกรองและให้บริการผู้ป่วย เฉพาะผู้ป่วยที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทันตกรรม ตามประกาศสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เบื้องต้นสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ นัดหมายก่อนเดินทางมาเข้ารับบริการได้ที่ งานทันตกรรม ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
โทร. 025790030, 029406630-1 ต่อ 223-224
โทร.(ภายใน มก.) 029428200 ต่อ 611281, 611282 >> 223-224
หรือ โทร. 0803099155

วัน

ช่วงเช้า
8:30-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.30 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. วารุณี (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

พุธ

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

พฤหัสบดี

ทพญ. เมตตา (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพญ
. พิณชุดา (ปริทันตวิทยา)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพ. สิทธิศักดิ์ (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพ. ธนกฤต* (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

* ในบางสัปดาห์