สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี 2022 Northern Hemisphere)

สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี 2022 Northern Hemisphere) เข็มละ 450 บาท (รวมค่าวัคซีนและค่าบริการฉีดยาแล้ว เบิกราชการไม่ได้) สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า รับบัตรคิว เวลา 8.30-11.30 น. เริ่มบริการ เวลา 9.00 น.-12.00 น. ช่วงบ่าย รับบัตรคิว เวลา 12.45-15.00 อ่านต่อ →

ทางสถานพยาบาล มก. ไม่มีชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19 RT-PCR) ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

Status

ทางสถานพยาบาล มก. ไม่มีชุดเครื่องมือตรวจสอบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19 RT-PCR) แต่ทางสถานพยาบาลมีชุดตรวจ COVID-19 ATK ชนิด Nasal Swab สำหรับให้นำกลับไปใช้ตรวจเองที่บ้าน จำหน่ายในราคาชุดละ 50 บาท (ไม่มีบริการตรวจ ATK เพื่อออกใบรับรองทางการแพทย์)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารสถานพยาบาลได้ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

Status

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับบริการภายในอาคาร  และขอความร่วมมืองดเข้าอาคาร หากยังไม่ถึงเวลานัดหมาย หรือผู้ป่วยเต็มจำนวนในอาคาร เพื่อมิให้เกิดการแออัดของผู้รับบริการ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

Due to the situation of Coronavirus outbreak (COVID-19) and infection control policy, All patrons must wear face mask before entering to any infirmary buildings. Thank you for your cooperation.

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Aside

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-11.30 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-15.30 น.
(เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจ 13.00 น. บุคลากร มก. และบุคคลภายนอก เริ่มตรวจ 13.30 น.)
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-11.30 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

อังคาร

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

พุธ

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
พญ.เจิมใจ 👀
พล.อ.ต.นพ.ธราธร 💗
(อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️
*นพ.วิทยา 👂👃🗣
นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
นพ.เอกพงษ์ 💪
(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-11.30 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.00 น.

แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง
– นพ.พิชัย (อายุรกรรม) 👨‍⚕️
– นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช) 👨‍⚕️
– พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช) 👩‍⚕️
– นพ.วิทยา (หู คอ จมูก) 👂👃🗣
– พญ.เจิมใจ (จักษุ) 👀

ตารางทันตแพทย์ออกตรวจ

Aside

งานทันตกรรม สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการตามหลักเกณฑ์การคัดกรองและให้บริการผู้ป่วย เฉพาะผู้ป่วยที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการทันตกรรม ตามประกาศสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เบื้องต้นสามารถขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ นัดหมายก่อนเดินทางมาเข้ารับบริการได้ที่ งานทันตกรรม ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
โทร. 025790030, 029406630-1 ต่อ 223-224
โทร.(ภายใน มก.) 029428200 ต่อ 611281, 611282 >> 223-224
หรือ โทร. 0803099155

วัน

ช่วงเช้า
8:30-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.30 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. วารุณี (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

พุธ

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

พฤหัสบดี

ทพญ. เมตตา (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพญ
. พิณชุดา (ปริทันตวิทยา)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพ. สิทธิศักดิ์ (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพ. ธนกฤต* (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

* ในบางสัปดาห์