รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาล บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) 31กค 7สค 61

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาล บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนิสิต มก. ทุกชั้นปี เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างถูกวิธี นิสิตสามารถเลือกวันเข้าอบรมได้ 2 รอบ 1. วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น. 2. วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น. ตัวแทนหอพัก/สโมสร จะได้รับ ยาและเวชภัณฑ์ อ่านต่อ →

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากออกหน่วยจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. จะเปิดให้บริการเฉพาะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินอีกครั้งเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 เนื่องจากออกหน่วยจัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. จะเปิดให้บริการเฉพาะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินอีกครั้งเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคมและวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ณ สถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมได้ สนใจ ติดต่อได้ที่สถานพยาบาล มก. โทร 02-9406631 ต่อ 101

ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ณ สถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมได้ สนใจ ติดต่อได้ที่สถานพยาบาล มก. โทร อ่านต่อ →

ตารางวันตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2561 แยกตามหน่วยงาน (13-15มิย61)

วันตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงานต่างๆ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2561 13-15 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี health61schedule PDF การเตรียมตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ งดอาหาร, น้ำ และเครื่องดื่มทุกชนิดหลังเที่ยงคืน หรือก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง เริ่มบริการตั้งแต่ เวลา 06.30 น. – อ่านต่อ →

ลงทะเบียนโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2561 กำหนดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

>>> เข้าสู่เว็บไซต์ลงทะเบียนโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2561 <<<< ด้วยสถานพยาบาล จะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นั้น เพื่อให้การดำเนินงานในการตรวจสุขภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถานพยาบาลขอให้บุคลากร ในหน่วยงานดำเนินการกรอกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ อ่านต่อ →

สถานพยาบาล มก. เปิดรับสมัครนิสิต มก .เข้าอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00-20:00 น.

สถานพยาบาล มก. เปิดรับสมัครนิสิต มก.เข้าอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพิเศษสำหรับน้องนิสิตที่ทำหน้าที่พยาบาลประจำหอพัก/สโมสร PHC (Primary Health Care) รุ่นที่ 9 – สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการอบรมพร้อมหน่วยชั่วโมงด้านสุขภาพ 12 หน่วยชั่วโมง และชุดปฐมพยาบาลจำนวน 2 ชุดต่อปีการศึกษา ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00-20:00 น. ลงชื่อสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บสถานพยาบาล www.inf.ku.ac.th หรือลิงค์ https://goo.gl/CMKL9T

เปิดรับสมัครน้องนิสิต PHC (Primary Health Care) รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัครน้องนิสิต PHC รุ่นที่9 แล้วค่ะ น้องๆที่ทำหน้าที่พยาบาลประจำหอพัก/สโมสร สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการอบรมพร้อมหน่วยชั่วโมงด้านสุขภาพ และชุดปฐมพยาบาลจำนวน 2 ชุดต่อปีการศึกษา น้องๆสามารถเลือกวันอบรมได้ ดังนี้ ครั้งที่1 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือ ครั้งที่2 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  รับคะแนนกิจกรรมด้านสุขภาพ 12 หน่วยชั่วโมงหลังการอบรม ลงชื่อสมัครได้ทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/CMKL9T หรือสแกน QR Code อ่านต่อ →

ขั้นตอนการเข้ารับบริการและแผนผังจุดบริการ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2560 7-9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผู้ลงทะเบียนตรวจสุขภาพล่วงหน้า ขั้นตอนการเข้ารับบริการ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2560 7-9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี       แผนผังจุดบริการ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2560 7-9 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณโถง ชั้น อ่านต่อ →