ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะ_พ.ย.61

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะ_ต.ค.61

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M๖๑๐๗๐๐๐๔๗๗๐)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M๖๑๐๗๐๐๐๔๗๗๐) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (M๖๑๐๗๐๐๐๔๗๗๐) (PDF)