คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คลินิกศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิก นายแพทย์ เอกพงษ์ งดตรวจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 16:30 – 20:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิก นายแพทย์ เอกพงษ์ งดตรวจ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 16:30 – 20:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 30 ตุลาคม 2561    มาตรวจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 30 ตุลาคม 2561    มาตรวจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลเปิดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 งดการตรวจรักษา เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป🚑

Status

สถานพยาบาลเปิดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 งดการตรวจรักษา เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลปิดให้บริการตรวจ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น. เนื่องจากจัดประชุมโครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพและฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

สถานพยาบาลปิดให้บริการตรวจ วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น. เนื่องจากจัดประชุมโครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพและฝึกอบรมการใช้เครื่อง AED ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

The infirmary will be closed on 28 September 2018 from 11:30 to 16:30 for our monthly quality assurance meeting and AED training. Sorry for any inconvenience this may cause.

เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง

เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาลงดให้บริการถุงพลาสติก ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง

คลินิกหู คอ จมูก นายแพทย์ วิทยา งดตรวจช่วงเช้า วันที่ 23 สิงหาคม 2561 10.00-11.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกหู คอ จมูก นายแพทย์ วิทยา งดตรวจช่วงเช้า วันที่ 23 สิงหาคม 2561 10.00-11.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลปิดให้บริการตรวจ วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น. เนื่องจากจัดประชุมโครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

สถานพยาบาลปิดให้บริการตรวจ วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น. เนื่องจากจัดประชุมโครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

The infirmary will be closed on 31 August 2018 from 11:30 to 16:30 for our monthly quality assurance meeting. Sorry for any inconvenience this may cause.