ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคมและวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ณ สถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมได้ สนใจ ติดต่อได้ที่สถานพยาบาล มก. โทร 02-9406631 ต่อ 101

ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วม
โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 16.30 น. – 19.30 น.
ณ สถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมได้
สนใจ ติดต่อได้ที่สถานพยาบาล มก. โทร 02-9406631 ต่อ 101