ประกาศรับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมโครงการบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) ประจำปีการศึกษา 2561  หมดเขตรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมโครงการบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิตอาสาทุกชั้นปี ที่ทำหน้าที่งานอนามัยประจำหอพักหรือสโมสร เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างถูกวิธี

ตัวแทนหอพัก/สโมสร จะได้รับ

  1. ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
  2. หน่วยชั่วโมงกิจกรรม ด้านสุขภาพ (คณะทำงาน หรือ ผู้เข้าร่วม)

นิสิตที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซด์สถานพยาบาล หมดเขตรับสมัคร วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

>>>>>กดเพื่อลงทะเบียนสมัคร (Google Form)<<<<<

ตารางการอบรม PHC 2561 (เอกสาร PDF)