รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาล บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) 31กค 7สค 61

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาล บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนิสิต มก. ทุกชั้นปี เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างถูกวิธี
นิสิตสามารถเลือกวันเข้าอบรมได้ 2 รอบ
1. วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น.
2. วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น.

ตัวแทนหอพัก/สโมสร จะได้รับ

  1. ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
  2. หน่วยชั่วโมงกิจกรรม ด้านสุขภาพ (คณะทำงาน หรือ ผู้เข้าร่วม)

นิสิตที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซท์สถานพยาบาล สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-9406631 ต่อ 101,331

>>>>>กดเพื่อลงทะเบียนสมัคร (Google Form)<<<<<

ตารางการอบรม PHC 2561 (เอกสาร PDFใหม่)