สถานพยาบาลเปิดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 งดการตรวจรักษา เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป🚑

สถานพยาบาลเปิดบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2561 งดการตรวจรักษา เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป