คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 30 ตุลาคม 2561    มาตรวจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คลินิกจักษุวิทยา ‍ แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจวันที่ 30 ตุลาคม 2561    มาตรวจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:30-15:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้