ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ (กระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ)

kampolนายแพทย์ กำพล เมืองแสน
สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

วัน-เวลา ออกตรวจ (ตรวจเฉพาะนิสิต)
พฤหัสบดี 10.00-12.00 น. สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

 

 

ekapongนายแพทย์ เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.