มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการบริการสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630 ต่อ 111
Choose Language: ภาษาไทย | English

 

ติดตามข่าวผ่านทาง XML/RSS News Feed Add to Google Become fan on Facebook Follow us on Twitter Watch us on Youtube Channel

เวลาทำการ ในวันและเวลาราชการ
จันทร์-ศุกร์ 8:30 -16:30 น.
อุบัติเหตุ 8:30-20:00 น.
คลินิกนอกเวลา 16:30-20:00 น.

หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนิสิต
โทร. 025790030 ต่อ 114 ภายใน มก. 1281-2 ต่อ 114
ช่วงเปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ 20:00 - 24:00 น.
ช่วงก่อนสอบปลายภาค 1 เดือน ขยายเวลาให้บริการ
2 สัปดาห์แรก จันทร์-ศุกร์ 20:00 - 24:00 น.
2 สัปดาห์สุดท้าย จันทร์-ศุกร์ 24:00 - 6:00 น.(+1d)
*กำหนดวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ตามการเปิดบริการของสำนักหอสมุด **ยกเว้นวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ดู สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (อายุรกรรม)

น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* น.พ.อนันต์ชัย (ศัลยกรรม)

 

อังคาร

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (อายุรกรรม)

พ.ญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* พ.ญ.เจิมใจ (จักษุ)(เฉพาะช่วงเปิดเทอม)

 

พุธ

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (อายุรกรรม)

พ.ญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* พ.ญ.เจิมใจ (จักษุ)
* พ.ญ.สวณี (ผิวหนัง)

น.พ.ธราธร (อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

น.พ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (อายุรกรรม)
* น.พ.วิทยา (หู คอ จมูก)
* น.พ.กำพล(กระดูกและข้อ) (ตรวจเฉพาะนิสิต)

น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)
* น.พ.วิเชียร (จิตเวช) สัปดาห์ที่ 4

น.พ.เอกพงษ์(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

น.พ.ปรีชา  (สูติ-นรีเวช)
พ.ญ.พรพิมล (อายุรกรรม)

น.พ.วิทยา (อายุรกรรม)
* น.พ.พิชัย (อายุรกรรม)

 
ข่าวเด่น

ถาม-ตอบปัญหา คลินิกมุมสบายอบรม-สัมมนา

ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 15 , 22 และ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 -19.30 น.
ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "พิชิตเบาหวานง่ายๆ ด้วยตัวท่าน" วันที่ 11 มิถุนายน 2557 14.30-16.00 น.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติตัวในการควบคุมและรักษาโรคเบาหวาน
ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7 , 14 และ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 -19.30 น.
ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 15 22 29 มิย 55

กิจกรรม

รับสมัครนิสิตอาสาเข้าร่วมโครงการบริการสุขภาพปฐมภูมิ PHC รุ่นที่ 6
เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ บุคลากร มก. ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านหน่วยงาน สามารถตรวจสอบเลขที่ตรวจสุขภาพ โครงการตรวจสุขภาพ ๒๕๕๗ ได้ที่ http://www.inf.ku.ac.th/health57
ตารางวันตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2557 แยกตามหน่วยงาน 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557
สถานพยาบาล ปิดให้บริการ วันที่ 1-5 สิงหาคม 2556
สถานพยาบาลปิดให้บริการ วันที่ 27-29 มีนาคม 2556 เนื่องจากจัดตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และวัสดุทันตกรรม โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีพิเศษ
ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๕ รายการ
ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๖ รายการ

สมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เภสัชกร ผู้ปฎิบัติงานทันตกรรม พนักงานทั่วไป พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ลิงค์เชื่อมโยง

การพัฒนาระบบการให้บริการ
ขั้นตอน/ระยะเวลาในการให้บริการ
แผนความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ประกาศสิทธิผู้ป่วย
บัญชียาหลักแห่งชาติ
ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
ติชม-เสนอแนะ-ร้องเรียน
ข่าวสารสถานพยาบาล
ลิงค์เชื่อมโยง

แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกร
สภาการพยาบาล
สภากายภาพบำบัด
สภาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือรับรองกิจกรรมนิสิต

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.(ภายนอก) 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 โทร.(ภายใน มก.) 0-2942-8200 ต่อ 1278,1281-2,1138-9
อีเมล์: infirmary [!@!] ku.ac.th เว็บ: www.inf.ku.ac.th
ipv6 test

แจ้งตรวจ/งดตรวจเพิ่มเติม