สถานพยาบาล มก. รับสมัครจิตแพทย์ part-time ปฏิบัติงานในช่วงวันและเวลาราชการ สนใจติดต่อ หนง.การพยาบาล โทร. 094-153-1190

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางห้วงเวลาสาขาจิตเวชศาสตร์ (จิตแพทย์) สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ในช่วงวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้างานการพยาบาล สถานพยาบาล มก. (คุณจำนงค์) โทร. 094-153-1190, jamnong.t [!@] ku.th

สถานพยาบาล มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ https://www.inf.ku.ac.th/recruit ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ในวันและเวลาราชการทางเว็บไซต์ สถานพยาบาล มก. https://www.inf.ku.ac.th/recruit ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Aside

 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.30 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-16.00 น.
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.

บริการใบรับรองแพทย์ลาป่วยตามจริงที่มารักษาที่สถานพยาบาล 1 ฉบับต่อ 1 ครั้ง ไม่ออกใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการลาพักการศึกษาและขอเลื่อนการสอบ ยกเว้นกรณีป่วยจริงและมาตรวจที่สถานพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101, 094-153-1190
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Regis แบบกรอกประวัติผู้ป่วยที่มาใช้บริการครั้งแรก
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Request / e-Screening แบบขอรับบริการและคัดกรอง

ตารางทันตแพทย์ออกตรวจ

Aside

ทันตกรรม

ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม บริการรักษาโรคฟันทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษาโรคปริทันต์(เหงือกอักเสบ) ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

* ในบางสัปดาห์

ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ นัดหมายก่อนเดินทางมาเข้ารับบริการได้ที่ งานทันตกรรม
โทร. 025790030, 029406630-1 ต่อ 223-224
โทร.(ภายใน มก.) 029428200 ต่อ 611281, 611282 >> 223-224 หรือ โทร. 0803099155
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Regis แบบกรอกประวัติผู้ป่วยที่มาใช้บริการครั้งแรก