คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ https://medicine.ku.ac.th/recruit/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาว วันวิสาข์ ลำลองรัตน์ (จ-ศ 8:30-16:00 น. เว้นวันหยุดราชการ) สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 062-4650982

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Aside

 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.30 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-16.00 น.
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.00 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)
นพ.วิทยา (เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)

อังคาร

พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
รศ.นพ.อดิศักดิ์ (กระดูกและข้อ/เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ. ภูมิปภพ/*นพ. อังกูร (จิตเวชศาสตร์)
พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)
ผศ.พญ. พัชรวิมล (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)

พุธ

นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)
*พญ.เจิมใจ (จักษุ)
พล.อ.ท.นพ.ธราธร
(อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช/เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ.วิทยา (หู คอ จมูก)
นพ.วิทยา (เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)
นพ.เอกพงษ์
(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)
รศ.นพ.โอฬาร (กุมารเวชฯ/เวชปฏิบัติทั่วไป)
นพ.วิทยา (เวชปฏิบัติทั่วไป)
*นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.

บริการใบรับรองแพทย์ลาป่วยตามจริงที่มารักษาที่สถานพยาบาล 1 ฉบับต่อ 1 ครั้ง ไม่ออกใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการลาพักการศึกษาและขอเลื่อนการสอบ ยกเว้นกรณีป่วยจริงและมาตรวจที่สถานพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101, 094-153-1190
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Regis แบบกรอกประวัติผู้ป่วยที่มาใช้บริการครั้งแรก
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Request / e-Screening แบบขอรับบริการและคัดกรอง

ตารางทันตแพทย์ออกตรวจ

Aside

ทันตกรรม

ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม บริการรักษาโรคฟันทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษาโรคปริทันต์(เหงือกอักเสบ) ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

วัน

ช่วงเช้า
9:00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. พัลลภา (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
 .

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ณันธรีดา 
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
 .

พุธ

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. วารุณี (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

พฤหัสบดี

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพ. ธนกฤต* (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทพ. สิทธิศักดิ์ (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  .

* ในบางสัปดาห์

ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ นัดหมายก่อนเดินทางมาเข้ารับบริการได้ที่ งานทันตกรรม
โทร. 025790030, 029406630-1 ต่อ 223-224
โทร.(ภายใน มก.) 029428200 ต่อ 611281, 611282 >> 223-224 หรือ โทร. 0803099155
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Regis แบบกรอกประวัติผู้ป่วยที่มาใช้บริการครั้งแรก