คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี), นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี), นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ [pdf] ใบสมัครพนักงานเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ [pdf] ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ————————————————————— ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. อ่านต่อ →

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันหยุดราชการ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Status

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันหยุดราชการ (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

[ ใหม่ คลินิกพิเศษนอกเวลา สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่ม 6 ธันวาคม 2565 ]

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine & Rehabilitation) โดย ผศ. พญ. พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล (ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น. เริ่ม วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. 025790030, 029406630-1 ต่อ อ่านต่อ →

สถานพยาบาล ขยายเวลาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ในวันจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. และ และขยายเวลาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในวันจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. (อาคาร 1) และ เสาร์-อาทิตย์ 8:30-12:00, 13:00-16:00 น. (อาคาร 3)

***ขยายเวลาทำการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่*** ในวันจันทร์-ศุกร์ 16:30-20:00 น. และ เสาร์-อาทิตย์ 8:30-12:00, 13:00-16:00 น.   สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เข็มละ 450 บาท (รวมค่าวัคซีนและค่าบริการฉีดยาแล้ว เบิกราชการไม่ได้)   สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า รับบัตรคิว เวลา 8.30-11.30 น. เริ่มบริการ อ่านต่อ →

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Aside

ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.30 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-16.00 น.
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.00 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

นพ.ปรีชา นพ.วิทยา
นพ.พิชัย

อังคาร

นพ.ปรีชา
จิตเวชศาสตร์  (นัดหมาย)
พญ.ลาวัณย์
นพ.พิชัย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (นัดหมาย)

พุธ

นพ.ปรีชา พญ.ลาวัณย์
นพ.พิชัย
พญ.เจิมใจ
พล.อ.ท.นพ.ธราธร
(อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

นพ.ปรีชา
*นพ.วิทยา
นพ.วิทยา
นพ.พิชัย
นพ.เอกพงษ์
(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

นพ.ปรีชา นพ.วิทยา
นพ.พิชัย

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.

แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง
– นพ.พิชัย (เวชปฏิบัติทั่วไป)
– นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช)
– พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช)
– นพ.วิทยา (หู คอ จมูก)
– พญ.เจิมใจ (จักษุ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2579-0030, 0-2940-6630-1 ต่อ 101, 094-153-1190
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Regis แบบกรอกประวัติผู้ป่วยที่มาใช้บริการครั้งแรก
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Request / e-Screening แบบขอรับบริการและคัดกรอง

ตารางทันตแพทย์ออกตรวจ

Aside

ทันตกรรม

ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม บริการรักษาโรคฟันทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษาโรคปริทันต์(เหงือกอักเสบ) ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

วัน

ช่วงเช้า
9:00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-16.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. พัลลภา (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
 X

อังคาร

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ณันธรีดา 
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
 X

พุธ

ทพญ. อาภัสรา (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพญ. ฆโนทัย (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. วารุณี (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

พฤหัสบดี

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป) ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)
ทพ. ธนกฤต* (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทพ. สิทธิศักดิ์ (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
ทพญ. เบญจวรรณ (ปริทันตวิทยา)

ศุกร์

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  ทพญ. กุลพัชฌาณ์ (ทันตกรรมทั่วไป)  X

* ในบางสัปดาห์

ขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ นัดหมายก่อนเดินทางมาเข้ารับบริการได้ที่ งานทันตกรรม
โทร. 025790030, 029406630-1 ต่อ 223-224
โทร.(ภายใน มก.) 029428200 ต่อ 611281, 611282 >> 223-224 หรือ โทร. 0803099155
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Regis แบบกรอกประวัติผู้ป่วยที่มาใช้บริการครั้งแรก