สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เนื่องในวันหยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

คลินิกศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิก นายแพทย์ เอกพงษ์ งดตรวจ วันที่ 4,11,18 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 16:30 – 20:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิก นายแพทย์ เอกพงษ์ งดตรวจ วันที่ 4,11,18 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 16:30 – 20:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี 2020) เข็มละ 450 บาท

ขณะนี้ สถานพยาบาล มก. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี 2020) เข็มละ 450 บาท (รวมค่าวัคซีนและค่าบริการฉีดยาแล้ว เบิกราชการไม่ได้) สามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้า รับบัตรคิว เวลา 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ เวลา 9.00 น.-12.00 น. ช่วงบ่าย รับบัตรคิว เวลา 12.45-15.00 น. อ่านต่อ →

สถานพยาบาลปิดให้บริการตรวจ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.00 น. เนื่องจากจัดประชุมโครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกพิเศษอายุรศาสตร์โรคหัวใจนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้าอีกครั้งในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลปิดให้บริการตรวจ วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 15.00 น. เนื่องจากจัดประชุมโครงการส่งเสริมบุคลากรในการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกพิเศษอายุรศาสตร์โรคหัวใจนอกเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้าอีกครั้งในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ นายแพทย์ ธราธร งดตรวจ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 16:30-20:00 / ออกตรวจ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 15:00-19:00 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ นายแพทย์ ธราธร งดตรวจ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 16:30-20:00 / ออกตรวจ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 15:00-19:00 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเวลาและรูปแบบการเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเวลาและรูปแบบการเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้ 🌡การคัดกรองและข้อปฏิบัติการเข้ารับบริการภายในอาคารสถานพยาบาล สถานพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และผ่านกระบวนการคัดกรองตามที่กำหนด ณ จุดคัดกรอง บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารได้ (ทางสถานพยาบาลไม่มีบริการหน้ากากอนามัย โปรดเตรียมมาด้วยตนเอง) และขอความร่วมมืองดเข้าอาคาร หากยังไม่ถึงเวลานัดหมาย หรือผู้ป่วยเต็มจำนวนในอาคาร เพื่อมิให้เกิดการแออัดของผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบจำนวนผู้มารับบริการภายในอาคารสถานพยาบาล ได้ที่เว็บไซต์ สถานพยาบาล อ่านต่อ →

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ นายแพทย์ ธราธร งดตรวจ วันพุธที่ 13,20 พฤษภาคม 2563 16:30-20:00 / ออกตรวจ วันศุกร์ที่ 15,22 พฤษภาคม 2563 15:00-19:00 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกอายุรศาสตร์โรคหัวใจ นายแพทย์ ธราธร งดตรวจ วันพุธที่ 13,20 พฤษภาคม 2563 16:30-20:00 / ออกตรวจ วันศุกร์ที่ 15,22 พฤษภาคม 2563 15:00-19:00 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันหยุดราชการ (วันพืชมงคล) เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Status

สถานพยาบาลปิดให้บริการในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันหยุดราชการ (วันพืชมงคล) เปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

คลินิกจักษุวิทยา แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจทุกวันอังคาร ออกตรวจทุกวันพุธ 13:30-15:00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกจักษุวิทยา แพทย์หญิง เจิมใจ งดตรวจทุกวันอังคาร ออกตรวจทุกวันพุธ 13:30-15:00 น. ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

คลินิกศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิก นายแพทย์ เอกพงษ์ งดตรวจ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 16:30 – 20:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Status

คลินิกศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิก นายแพทย์ เอกพงษ์ งดตรวจ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 16:30 – 20:00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้