ขอเชิญนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้เจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉิน (PHCรุ่นที่11) 2,9,10 กค 62 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิ.ย. 62

  ขอเชิญนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมการช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้เจ็บป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2562 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 มิ.ย. 62 >>>>>กดเพื่อลงทะเบียนสมัคร สำหรับนิสิต มก. (รุ่นที่ 1 (อ.2 ก.ค.62) และรุ่นที่ 2 (อ.9 ก.ค.62))<<<<< >>>>>กดเพื่อลงทะเบียนสมัคร สำหรับบุคลากร มก. (พ.10 ก.ค.62)<<<<< เนื้อหาการอบรม กำหนดการและรายละเอียด [PDF] กำหนดการและรายละเอียด [DOCX] ภาคบรรยาย อ่านต่อ →

สถานพยาบาล ปิดให้บริการตรวจรักษาโรคระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ แต่สามารถขอรับบริการด้านบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ที่สถานพยาบาล อาคาร 3 ในเวลาราชการ (08:30-12:00, 13:00-16:30) สถานพยาบาล ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 สถานพยาบาล เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาล ปิดให้บริการตรวจรักษาโรคระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ แต่สามารถขอรับบริการด้านบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ได้ที่สถานพยาบาล อาคาร 3 ในเวลาราชการ (08:30-12:00, 13:00-16:30) สถานพยาบาล ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 สถานพยาบาล เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2562 (21,25มิย,5กค)

ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2562 จัดการอบรม 3 รอบ รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. รอบที่ 2 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. – อ่านต่อ →

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาล บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) 31กค 7สค 61

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาล บริการสุขภาพปฐมภูมิ (PHCรุ่นที่10) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนิสิต มก. ทุกชั้นปี เข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างถูกวิธี นิสิตสามารถเลือกวันเข้าอบรมได้ 2 รอบ 1. วันอังคารที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น. 2. วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 -20.00 น. ตัวแทนหอพัก/สโมสร จะได้รับ ยาและเวชภัณฑ์ อ่านต่อ →

ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคมและวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ณ สถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมได้ สนใจ ติดต่อได้ที่สถานพยาบาล มก. โทร 02-9406631 ต่อ 101

ขอเชิญนิสิตทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 และวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ณ สถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมได้ สนใจ ติดต่อได้ที่สถานพยาบาล มก. โทร อ่านต่อ →

สถานพยาบาล ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาล ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาล มก. เปิดรับสมัครนิสิต มก .เข้าอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00-20:00 น.

สถานพยาบาล มก. เปิดรับสมัครนิสิต มก.เข้าอบรมโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพิเศษสำหรับน้องนิสิตที่ทำหน้าที่พยาบาลประจำหอพัก/สโมสร PHC (Primary Health Care) รุ่นที่ 9 – สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการอบรมพร้อมหน่วยชั่วโมงด้านสุขภาพ 12 หน่วยชั่วโมง และชุดปฐมพยาบาลจำนวน 2 ชุดต่อปีการศึกษา ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00-20:00 น. ลงชื่อสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บสถานพยาบาล www.inf.ku.ac.th หรือลิงค์ https://goo.gl/CMKL9T

เปิดรับสมัครน้องนิสิต PHC (Primary Health Care) รุ่นที่ 9

เปิดรับสมัครน้องนิสิต PHC รุ่นที่9 แล้วค่ะ น้องๆที่ทำหน้าที่พยาบาลประจำหอพัก/สโมสร สามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการอบรมพร้อมหน่วยชั่วโมงด้านสุขภาพ และชุดปฐมพยาบาลจำนวน 2 ชุดต่อปีการศึกษา น้องๆสามารถเลือกวันอบรมได้ ดังนี้ ครั้งที่1 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือ ครั้งที่2 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  รับคะแนนกิจกรรมด้านสุขภาพ 12 หน่วยชั่วโมงหลังการอบรม ลงชื่อสมัครได้ทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/CMKL9T หรือสแกน QR Code อ่านต่อ →

ขอเชิญนิสิตเข้าอบรมปฐมพยาบาล’60 25กค 1สค 4สค 2560

ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2560 จัด 3 รอบ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 -19.30 น. วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 -19.30 น. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 -19.30 น. อ่านต่อ →

สถานพยาบาล ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถานพยาบาล ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 เนื่องจากดำเนินการจัดโครงการสัมมาทิฐินอกสถานที่ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้