สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเวลาและรูปแบบการเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับเวลาและรูปแบบการเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้ 🌡การคัดกรองและข้อปฏิบัติการเข้ารับบริการภายในอาคารสถานพยาบาล สถานพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และผ่านกระบวนการคัดกรองตามที่กำหนด ณ จุดคัดกรอง บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารได้ (ทางสถานพยาบาลไม่มีบริการหน้ากากอนามัย โปรดเตรียมมาด้วยตนเอง) และขอความร่วมมืองดเข้าอาคาร หากยังไม่ถึงเวลานัดหมาย หรือผู้ป่วยเต็มจำนวนในอาคาร เพื่อมิให้เกิดการแออัดของผู้รับบริการ สามารถตรวจสอบจำนวนผู้มารับบริการภายในอาคารสถานพยาบาล ได้ที่เว็บไซต์ สถานพยาบาล อ่านต่อ →

ประกาศสถานพยาบาล เรื่อง การเลื่อนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2563

ประกาศสถานพยาบาล เรื่อง การเลื่อนตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2563 ตามที่สถานพยาบาล จะดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ให้บุคลากรสามารถลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้การจัดตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ ต้องยกเลิกไปก่อนเพื่อมิให้เกิดการแออัดของบุคลากร แต่กรณีบุคลากรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนต่อไปได้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ อ่านต่อ →

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการทุกท่าน ผ่านการตรวจที่จุดคัดกรอง บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารสถานพยาบาลได้

Status

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการทุกท่าน ผ่านการตรวจที่จุดคัดกรอง บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารสถานพยาบาลได้

Due to the situation of Coronavirus outbreak (COVID-19) and infection control policy, All patrons must be thermoscan and investigated at the screening area located in the main corridor of Infirmary Building 1 before entering to any buildings. Thank you for your cooperation.

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

Aside

ช่วงเช้า รับบัตรคิว 8.30-11.30 น. เริ่มตรวจ 9.00 น.-12.00 น.
ช่วงบ่าย รับบัตรคิว 12.45-15.00 น. เริ่มตรวจ 13.00 น.-15.30 น.
(เฉพาะนิสิต มก. เริ่มตรวจ 13.00 น. บุคลากร มก. และบุคคลภายนอก เริ่มตรวจ 13.30 น.)
ช่วงคลินิกนอกเวลาราชการ รับบัตรคิว 16.00 น. เป็นต้นไป

วัน

ช่วงเช้า
9.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย
13.00-15.30 น.*

คลินิกนอกเวลาราชการ
16.30-20.00น.

จันทร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

อังคาร

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
*พญ.เจิมใจ 👀

พุธ

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ พญ.ลาวัณย์ 👩‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
*พญ.เจิมใจ 👀
พล.อ.ต.นพ.ธราธร 💗
(อายุรกรรมหัวใจ)

พฤหัสบดี

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️
*นพ.วิทยา 👂👃🗣
นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️
นพ.เอกพงษ์ 💪
(กระดูกและข้อ)

ศุกร์

นพ.ปรีชา 👨‍⚕️ นพ.วิทยา 👨‍⚕️
นพ.พิชัย 👨‍⚕️

* แพทย์เฉพาะทางช่วงเช้า เริ่มตรวจ 10.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เริ่มตรวจ 13.30-15.30 น.

แพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง
– นพ.พิชัย (อายุรกรรม) 👨‍⚕️
– นพ.ปรีชา (สูติ-นรีเวช) 👨‍⚕️
– พญ.ลาวัณย์ (สูติ-นรีเวช) 👩‍⚕️
– นพ.วิทยา (หู คอ จมูก) 👂👃🗣
– พญ.เจิมใจ (จักษุ) 👀
หมายเหตุ พญ.เจิมใจ (จักษุ)
– ช่วงเปิดเทอมแพทย์ออกตรวจวันอังคารกับวันพุธ
– ช่วงปิดเทอมแพทย์ออกตรวจเฉพาะวันพุธ