เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และผ่านกระบวนการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารสถานพยาบาลได้ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สถานพยาบาลใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย สแกนไทยชนะ และผ่านกระบวนการคัดกรองตามที่กำหนด ณ จุดคัดกรอง บริเวณประตูด้านหลังอาคาร 1 เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าภายในอาคารได้ (ทางสถานพยาบาลไม่มีบริการหน้ากากอนามัย โปรดเตรียมมาด้วยตนเอง) และขอความร่วมมืองดเข้าอาคาร หากยังไม่ถึงเวลานัดหมาย หรือผู้ป่วยเต็มจำนวนในอาคาร เพื่อมิให้เกิดการแออัดของผู้รับบริการ ขอขอบคุณในความร่วมมือ

Due to the situation of Coronavirus outbreak (COVID-19) and infection control policy, All patrons must wear face mask, thermoscan, investigated at the screening area located in the main corridor of Infirmary Building 1, and strictly follow the instructions before entering to any infirmary buildings. Thank you for your cooperation.