ติดต่อสอบถาม

 ที่อยู่

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 โทรศัพท์ โทรสาร

โทร. สายนอก
0-2579-0030
0-2940-6630
0-2940-6631
ต่อ
_ _ _
โทร. สายใน มก.
(0-2942-8200-45)
611138
611139
611278
611281
611282

สวัสดีค่ะ สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับ
ห้องฉุกเฉิน กด 111 สอบถามข้อมูลทั่วไป กด 101 โทรสาร กด 102
หรือกดหมายเลขที่ท่านต้องการติดต่อ ถ้าไม่ทราบ กรุณากด 0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ ขอบคุณค่ะ

เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ กรุณากด 0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ ขอบคุณค่ะ

หมายเลข รายละเอียด ที่ตั้ง
0 โอเปอเรเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 1
100 ว่าง อาคาร 1 ชั้น 1
101 ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น 1
102 โทรสาร OPD อาคาร 1 ชั้น 1
103 คัดกรอง OPD อาคาร 1 ชั้น 1
104 ห้องฉีดยา อาคาร 1 ชั้น 1
105 ห้องตรวจ 1 อาคาร 1 ชั้น 1
106 ห้องตรวจ 2 อาคาร 1 ชั้น 1
107 ห้องตรวจ 3 อาคาร 1 ชั้น 1
108 ห้องตรวจ 4 อาคาร 1 ชั้น 1
109 ห้องพักพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 1
110 ห้องฉุกเฉิน (หลัง) อาคาร 1 ชั้น 1
111 ห้องฉุกเฉิน (หน้า) อาคาร 1 ชั้น 1
112 ห้องคลังยา อาคาร 1 ชั้น 1
113 หน. เภสัชกรรม อาคาร 1 ชั้น 1
114 ห้องอาหาร อาคาร 1 ชั้น 1
115 หน. การพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 1
116 ห้องจ่ายยา (หลัง) อาคาร 1 ชั้น 1
117 ห้องจ่ายยา (หน้า) อาคาร 1 ชั้น 1
118 ห้องการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1
119 ที่นั่งรอผู้ป่วย อาคาร 1 ชั้น 1
120 ห้องปฏิบัติการ อาคาร 1 ชั้น 1
121 ป้อมยาม รปภ. ลานจอดรถ ตอ
211 ห้องซักล้าง อาคาร 2 ชั้น 1
212 ห้องเก็บพัสดุ อาคาร 2 ชั้น 1
213 ห้องพักแม่บ้านบริษัทฯ อาคาร 2 ชั้น 1
214 ห้องไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 1
215 ห้องคนขับรถ อาคาร 2 ชั้น 1
221 ห้องงานสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 2
222 กายภาพบำบัด อาคาร 2 ชั้น 2
223 ห้องพักผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 2
224 เคาน์ทเตอร์ทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 2
225 ยูนิตทำฟัน 1 2 อาคาร 2 ชั้น 2
226 ยูนิตทำฟัน 2 3 อาคาร 2 ชั้น 2
227 ห้องงานสารสนเทศ 2 อาคาร 2 ชั้น 2
228 คลังทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 2
231 ผอ สถานพยาบาล อาคาร 2 ชั้น 3
232 ห้อง… อาคาร 2 ชั้น 3
233 หน. ทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3
หมายเลข รายละเอียด ที่ตั้ง
234 งานบริหาร การเงิน อาคาร 2 ชั้น 3
235 หน. บริหาร อาคาร 2 ชั้น 3
236 งานบริหาร ธุรการ อาคาร 2 ชั้น 3
237 งานบริหาร โทรสารFAX อาคาร 2 ชั้น 3
238 งานบริหาร พัสดุ อาคาร 2 ชั้น 3
311 ห้องฉุกเฉิน 2 อาคาร 3 ชั้น 1
312 ห้อง… อาคาร 3 ชั้น 1
321 ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2
331 ห้องผช. เสาวรส อาคาร 3 ชั้น 3
332 ห้องผช. กฤษณา อาคาร 3 ชั้น 3
333 หน. การแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 3
334 ห้องพักแพทย์ ติดบันได อาคาร 3 ชั้น 3
335 ห้องเล็ก ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น 3
341 คลังยา อาคาร 3 ชั้น 4
342 ห้องเล็ก ชั้น 4 อาคาร 3 ชั้น 4
351 ห้องเก็บของ ตะวันตก อาคาร 3 ชั้น 5
352 ห้องเก็บของ ตะวันออก อาคาร 3 ชั้น 5
353 ห้องเล็ก ชั้น 5 อาคาร 3 ชั้น 5

หมายเหตุ

ถ้า 111 กริ่งดัง >>>> 311 กริ่งดังด้วย
ถ้า 112 กริ่งดัง >>>> 341 กริ่งดังด้วย

 อีเมล์ เว็บไซท์

อีเมล์: infirmary [!@!] ku.ac.th
เว็บไซท์: http://www.inf.ku.ac.th

 แผนที่สถานพยาบาล

ตรงข้ามกองกิจการนิสิต ด้านข้างติดกับสนามบาสเกตบอล ศูนย์กิจกรรมนิสิต และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านหน้าติดถนนสาคริก ด้านข้างติดถนนกำพลอดุลยวิทย์

สถานพยาบาลใกล้เคียง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ปากทาง ซอย พหลโยธิน 45 ติดกับกรมป่าไม้และธนาคารไทยพาณิชย์ ตรงข้ามกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
โทรศัพท์ 025798953
http://www.bangkok.go.th/healthcenter24
facebook ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔ บางเขน สำนักอนามัย

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

171 อาคารคุ้มเกล้า ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 025347000
http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th
facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

โรงพยาบาลวิภาวดี (เอกชน)

51/3 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 025611111
https://www.vibhavadi.com

โรงพยาบาลเปาโลเกษตร  [เมโย] (เอกชน)

2012/5-7 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 021500900
http://www.paolokaset.com

โรงพยาบาลกลางกรมราชฑัณฑ์

32/2 กรมราชฑัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
http://www.correct.go.th

 

สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-725-080
facebook @infirmary.ku.csc40766

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (รักษาสัตว์)

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-797-1900 ต่อ 3101 – 3104
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/hospitals-1
facebook @KUVetTeachingHospital

 โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เหตุด่วน-เหตุร้าย 191
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669

หมายเลข 029428222 รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง (มก.)
ศูนย์เกษตรรวมใจ งานรักษาความปลอดภัย ประตูงามวงศ์วาน 3 ภายใน โทร. 611260, 611460
ศูนย์เกษตรรวมใจ สายตรง โทร. 025795526 , 029428119 มือถือ 0816120311 (24 ชั่วโมง)
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่  http://www.vehicle.ku.ac.th/

 

ใส่ความเห็น