รู้จักเรา

ที่ตั้ง

ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์เกษตรศาสตร์แห่งใหม่(เดิมเป็นอาคารกองกิจการนิสิต) ด้านข้างติดกับสนามบาสเกตบอล ศูนย์กิจกรรมนิสิต และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านหน้าติดถนนสาคริก ด้านข้างติดถนนกำพลอดุลยวิทย์


ดู สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

โครงสร้างการบริหาร

 

 

 

โครงสร้างอัตรากำลัง