งานบริหาร

0002-491108-4486-adm-sudawadee

หัวหน้างานบริหาร
นาง สุดาวดี นิลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 235

 

 

0066-378555นางสาว ไพลิน ไม้ไพบูลย์
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร: 234

 

 

 

นางสาว พุทธชาติ เซ็กสูน
หน่วยการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร: 234

 

 

 

นางสาว ศศิจรรยา ปัจจัยโคถา
หน่วยการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร: 234

 

 

 

0078-378555นางสาว วันวิสาข์ ดิษฐวงศ์
หน่วยธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 236

 

 

นางสาว กฤติยา วุฒิสวัสดิ์
หน่วยธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร: 236

 

 

 

นางสาว สีตลา นานอก
หน่วยพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
โทร: 238

 

 

 

นางสาว พิมพ์ชนก มากแสน

หน่วยพัสดุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร: 238

 

 

นาย ธนพล หน่วยจันทึก
หน่วยอาคารและสถานที่
ช่างเทคนิค
โทร: 213

 

 

 

0006-491109-4881-adm-noiนางสาว น้อย เรืองฤทธิ์
หน่วยอาคารและสถานที่
พนักงานทั่วไป
โทร: 211

 

 

 


หน่วยอาคารและสถานที่
พนักงานทั่วไป
โทร: 211

 

 

 

นาย ดำรงค์ พิมพิศาล
หน่วยอาคารและสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
โทร: 236