จักษุวิทยา

chermchaiแพทย์หญิง เจิมใจ อำมฤต
สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

วัน-เวลา ออกตรวจ
อังคาร 13.30-15.30 น.
พุธ 13.30-15.30 น.

หมายเหตุ
– ช่วงเปิดเทอมแพทย์ออกตรวจวันอังคารกับวันพุธ
– ช่วงปิดเทอมแพทย์ออกตรวจเฉพาะวันพุธ