โสต นาสิก ราลิงซ์วิทยา (หู คอ จมูก)

withayaนายแพทย์ วิทยา โตบุญมี
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )
สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ( Facial Plastic and Reconstructive Surgery )

วัน-เวลา ออกตรวจ
พฤหัสบดี 10.00-12.00 น. (หู คอ จมูก)
จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ 13.30-15.30 น. (เวชปฏิบัติทั่วไป)