ทันตกรรมทั่วไป

สาขาทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

0018-491110-4911ทันตแพทย์หญิง กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตกรรมทั่วไป
โทร: 233 อีเมล์: psdkwn [!@!] ku.ac.th

วัน-เวลา ออกตรวจ
อังคาร ศุกร์ 8.30-12.00 น.
จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.30 น.

 

ทันตแพทย์หญิง อาภัสรา สุคนธปฏิภาค
ทันตกรรมทั่วไป

วัน-เวลา ออกตรวจ
จันทร์ 8.30-12.00 น.
พุธ 8.30-12.00 น.