ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)

resanonทันตแพทย์หญิง เมตตา ไชยวงค์
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)

วัน-เวลา ออกตรวจ
พฤหัสบดี 8.30-12.00 น.

 

 

resanonทันตแพทย์ สิทธิศักดิ์ สุขวงศ์
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)

วัน-เวลา ออกตรวจ (คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)
พฤหัสบดี 16.30-20.00 น.