ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2566 วันที่ 9, 23, 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น. ลงทะเบียนผ่านเว็บได้ที่ https://www.inf.ku.ac.th/firstaid

ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2566
“First Aid Training Project 2023” ลงทะเบียนผ่านเว็บได้ที่ https://www.inf.ku.ac.th/firstaid
จัดการอบรม 3 รอบ
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
ณ อาคารสถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมนิสิตด้านพัฒนาสุขภาพได้
สนใจ ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ งานการพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 1 สถานพยาบาล มก.
โทร. 029406630-1 ต่อ 101/มือถือ. 0941531190
หรือลงทะเบียนผ่านเว็บ https://www.inf.ku.ac.th/firstaid
**ล็อกอินด้วยบัญชีนิสิต มก. KU Microsoft 365 (___._@live.ku.th) เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเริ่มกระบวนการลงทะเบียน**